Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parlington Pimpernell

PARLINGTON PIMPERNELL

Autorky: Iveta Lewingerová + Rafífa Hamoudová (tímto oběma děkuji jednak za sepsání tohoto článku pro SCHSHP, ale také za dovolení jej zveřejnit na mých webových stránkách)

PŮVOD A RODNÝ HŘEBČÍN

28.3.1982 se chovatelce paní Barbaře Johnston v hřebčíně Parlington v Leyburnu (North Yorkshire) narodil ryzí hřebeček, který dostal jméno Parlington Pimpernell (PP). Tehdy ještě netušila, že se stane jedním ze základních stavebních kamenů chovu SHP v Holandsku a významnou měrou zde ovlivní i chov minihorsů. Ona sama říkávala, že byl jejím splněným snem, protože právě takového poníka toužila vždycky odchovat. PP měl kvalitní kostru, byl široký v plecích, pyšnil se malou krásnou hlavou, disponoval výbornou mechanikou pohybu a vykazoval mimořádný charakter už od raného mládí. Speciálním bonusem byla ryzá barva, světlá hříva a ohon.

Hřebčín Parlington byl založen v roce 1955. Tehdy paní Barbara koupila pro svého ročního syna prvního poníka - modrou bělku klisnu FIFI z hřebčína South Park. Fifi jí začali vlastně říkat proto, že když jí poprvé roční syn paní Barbary uviděl, zabořil ručku do její hřívy a řekl FIF. A tak jí podle toho pojmenovali. Fifi byla klisna bez doloženého původu, ale to paní Barbaru netrápilo, protože jí kupovala jako domácího mazlíčka. V té době ještě netušila, že z ní bude i chovat. Od své přítelkyně získala starší, ale funkční viktoriánské košíkové sedlo, ve kterém svého syna vozila a později se s ním účastnila i honů. Fifi byla výborný skokan. V roce 1959 ji paní Barbara připustila u paní Grasby (hřebčín Ashorne) hřebcem Littlestoke Tiny Man a z tohoto spojení se narodila červená bělka Parlington Sally, která je považována za jednu ze zakladatelek chovného stáda v Parlingtonu. Této rodiny si chovatelka velmi cenila, protože i po několik generací dobře držela zajímavé zbarvení barevných běloušů.

V období největšího rozkvětu bylo v hřebčíně Parlington více než 100 poníků, v současné době i s letošními hříbaty cca 75 ks. Dnes bychom tam našli asi 20 hřebců, což jsou jednak plemeníci, ale také mladí hřebečci, kteří mají být v budoucnu licentováni a použiti právě v Parlingtonu. Mezi dospělými hřebci najdeme i takové veličiny, jako je Parlington Percy, nebo Parlington Alastair. Oběma těmto plemeníkům táhne již na 30 rok. V hřebčíně Parlington se od roku 1955 narodilo více než 500 hříbat.

Pedigree hřebce Parlington Pimpernell

Po svém otci, hřebci Sedgehill Pickles, podědil PP zbarvení. Po matce Parlington Caramel zase KVH.

Sedgehill Pickles (ryzák se světlou hřívou a ohonem) se narodil v roce 1975 a měřil 87,63cm, což je KVH těsně u hranice mezi minitypem a standartem. Jeho předci jsou z velké většiny SHP standartního typu. On sám vlastně pochází ze dvou standartů (96,5cm x 94 cm). V 5. generaci je ale oboustranně prochován na 86 cm vysokou klisnu Nola of Manar. Na této klisně choval významný hřebčín Felbridge a jeho odchovy se později staly základem např. N-rodiny hřebčína Wells - rodiny klisny Wells Nicotiana. V mateřské části jeho rodokmenu nacházíme také hřebce Wells Gold Dust, který je mimo jiné předkem u nás dobře známého Goldan Cavaliera.

Sedgehill Pickles je z otcovy strany v 5. a 6. generaci prochován na standartního ryzáka Emillius of Earlshall, syna famózní bílé chovné klisny Emily II. Sedgehill Picklese poměrně dlouhou dobu využíval hřebčín Parlington ve svém chovu a kromě PP po něm odchoval mnoho vydařených hříbat. Připomeňme třeba klisnu Parlington Petite, která se stala overall šampionkou na historicky první National Breed Show. Sedgehill Pickles se do Parlingtonu dostal v roce 1979. Tehdy hledala paní Barbara nového plemeníka pro svůj chov a kromě potřebných kvalit, které musel budoucí plemeník samozřejmě splňovat, byla pro paní Barbaru důležitá i barva. Většina jejích klisen i hřebců byli hnědáci a ona chtěla do svého chovu vnést více barvy. Sedgehill Pickles ji okouzlil nejen svým exteriérem, ale také mimořádným charakterem. V té době měla doma kromě SHP i větší poníky a huntery. A právě jednoho z těchto hunterů za Picklese vyměnila. Pickles se pak stal jedním z kmenových plemeníků Parlingtonu.

 

V rodokmenu Pimpernellovy matky klisny Parlington Caramel najdeme o poznání více předků v minitypu, než u jeho otce. Sama Parlington Caramel měřila, stejně jako v dospělosti Pimpernell, 84 cm v kohoutku. V jejím rodokmenu je asi nejvýraznější krevní linie hřebce Fairy Light (1925), který se narodil ze spojení standartního hřebce a malé, pouze 80 cm vysoké klisny. Mezi předky Parlington Caramel ale nacházíme třeba také strakaté standartní poníky hřebčína Houlland (Nero of Houlland, Viking of Houlland). Parlington Caramel byla výstavně velmi úspěšná. Vyhrála např. National Breed Show. Bohužel neodchovala mnoho hříbat, neboť měla problémy se zabřezáváním. Paní Johnston se ze stejného spojení podařilo odchovat jediného pravého sourozence PP a sice klisnu Parlington Lady Di. Kromě těchto 2 hříbat odchovala Parlington Caramel ještě 1 kobylku: Parlington Posy po hřebci Parlington Prince, což byl syn oblíbeného plemeníka Sedgehill Pickles (otce PP). To bylo vše za celou její dlouholetou chovnou kariéru. Parlington Lady Di paní Johnston prodala, ale tohoto rozhodnutí později litovala. A to i přesto, že novým majitelům se z ní podařilo za celý život odchovat pouze 1 hříbě, neboť pravděpodobně po své matce zdědila problémy se zabřezáváním. Parlington Caramel měla málo se vyskytující zbarvení - myšák, v létě měla srst zbarvenou do šeda, v zimě vypadala jako pískový plavák. P. Caramel je vnučkou již zmiňované Parlington Sally. Za připomenutí určitě stojí její dědeček z otcovy strany Coffee of Rummymede, který v Parlingtonu působil od roku 1969. Tento hřebec kromě jiných kvalit předával svému potomstvu hlavně skvělý charakter. Paní Barbara ho koupila jako čtyřletého poníka z pastviny se všemi základními návyky, ale pracovně netknutého. Vzhledem k tomu, že v té době měla doma 5 malých dětí, Coffee byl záhy obsednut i zatahán a v obou ohledech prokázal výborné pracovní vlastnosti. Děti paní Barbary ho také využívaly k různým hrám. Jezdily na něm s kolečkovými bruslemi na nohou, Coffee je vyvezl na kopeček a ony pak dolů svištěly na bruslích. Paní Barbaře se po něm bohužel podařilo odchovat jen velmi málo dcer. Převážnou část jeho potomstva totiž tvořili synové. Ti se zase ale výborně prodávali a na Reading Sale patřili každoročně mezi nejlépe zpeněžené SHP. Coffeeho potomstvo získalo nejen pro Parlington, ale i pro své nové majitele mnoho vavřínů. Coffee byl zkrátka zárukou kvality a jeho odchovy se dostaly do mnoha zemí na kontinentu i v zámoří. Z významných předků Parlington Caramel bychom neměli zapomenout ani na její matku Ebony Goldilocks , která se v roce 1968 stala posilou chovného stáda v Parlingtonu. Tato 86 cm vysoká klisna, odchovaná u paní Sheily Greaves, zbožňovala pozornost, měla srdce showmana a ve výstavním kruhu přesně věděla, co má dělat. Dlouho kralovala výstavním kruhům na výstavách v okolí Parlingtonu, než ji z trůnu sesadila její stájová kolegyně Parlington Charlotte.

HOLANDSKO

Do Holandska byl PP přivezen jako tříletek v roce 1985. Osobně si ho vybral a přivezl pan G.Vaessen z holandského hřebčína Spuitjesdom. Částka, kterou za něj zaplatil, byla poměrně značná: 50.000 guldenů, což v té době bylo cca 11.645 liber. Po příjezdu do Holandska byl PP dodatečně licentován pro Holandskou PK. Dodatečně proto, že u domácích odchovů bylo běžné přihlašovat na körung, který probíhá v prosinci, již dvouapůlleté hřebečky. PP byl do Holandska přivezen až na jaře 1985. Získal tzv. dočasnou licenci, která se udělovala hřebci na kratší časové období. Během tohoto období musel být na svodech předveden a zhodnocen určitý počet jeho potomků všech věkových kategorií, a když to dobře dopadlo, obdržel plemeník licenci doživotní. To se PP podařilo v roce 1989.

Parlington Pimpernell po licentaci v Holandsku:

První rok strávil v chovu pana Vaessena, pak byl na 4 roky pronajat panu M. Broensovi (Stal Bromishet). Již v následující sezóně bodoval na körungu hřebců a získal druhou prémii. Pak jeho kariéra nabrala na obrátkách. Od roku 1987 do roku 1991 dostal 4x první prémii a 4x se také stal šampionem minihřebců (do 86 cm KVH). Jeho vítězné tažení bylo přerušeno pouze v roce 1990, kdy mu tento titul „uzmul“ další TOP-plemeník Adam van Spuitjesdom.

Z hlediska počtu licentovaných synů se jeho kariéra jako plemeníka rozjížděla pomaleji, než kariéra výstavní. Z prvního ročníku jeho potomků byli k plemenitbě vybráni 2 synové, z druhého pak jen jeden.

Třetí rok však odstartoval „pimpernellovský boom“. Do chovu se dostalo 6 jeho synů. V tomto ohledu nejúspěšnější pro něj byl ovšem rok 1991, kdy bylo licentováno 9 jeho synů. V té době si již začali někteří renomovaní holandští chovatelé uvědomovat, jak velký význam PP pro jejich chov má. Hodně o tom vypovídá také hodnocení potomstva PP z holandské ročenky 1988: „ Pimpernellovy odchovy vykazují dobrý typ s krásnými malými hlavičkami. Kostra je dostatečně silná, záď stejně jako zbytek těla výborně osvalená. Spolehlivě předává korektní postoje a prostornou mechaniku pohybu. V tomto směru je považován za hřebce - zlepšovatele.“ ( Posouzeno tehdy bylo 12 jeho odchovů: 8 hříbat, 2 ročci a 2 dvouletci.)

PP a další TOP-plemeníci 90.let vytyčili nový směr v chovu holandských SHP. Společně s PP se o tento velký rozkvět zasloužili také Vorden Buddleia, kterého pan G. Vaessen přivezl z VB ve stejném roce jako PP a Fairy Goldsmith.

Rok 1991 byl pro PP zlomový nejen tím, že mu bylo licentováno 9 synů, ale i tím, že se mu narodilo defektní hříbě (mělo deformované přední i zadní končetiny v důsledku genetické abnormality). Pravidla tehdejší holandské PK SHP byla neúprosná a nařizovala okamžité vyřazení rodičovského páru z plemenitby, což se také PP stalo.

(Poznámka autorek: nepodařilo se nám dohledat, z jaké konkrétní klisny se toto hříbě narodilo.)

PP připustil mezi lety 1988 - 1991 163 klisen. Z těchto spojení se narodilo 103 hříbat, 70 hřebečků a 33 kobylek. Jen jedno hříbě z tohoto množství mělo vrozenou vadu. Podle popisu se mohlo, ale také nemuselo, jednat o nějakou mírnější formu nanismu. Tehdy ještě neexistovaly testy, kterými by se přítomnost tohoto genu dala potvrdit nebo vyvrátit, ale bylo známo, že pokud se takové hříbě narodí, pak jsou oba jeho rodiče nositeli recesivního genu odpovědného za poškození. Po narození deformovaného hříběte došlo k situaci, kdy v následujícím roce na svodu nebyla udělena licence žádnému z Pimpernellových synů ani žádnému z jeho vnuků. Tímto postupem se někteří chovatelé cítili být podvedeni a ve společnosti se rozpoutaly vášnivé diskuse o správnosti tohoto rozhodnutí. Chovatelé se rozdělili na 2 tábory: na příznivce a odpůrce PP.

Vedení společnosti v čele s předsedou panem H. Falkem bylo ale jiného názoru. PP odpůrci se obávali toho, aby se jim tento problém nevymknul z rukou, jako se tomu stalo u chovatelů minihorsů. Bylo prokázáno, že v holandském chovu minihorsů se mnohem častěji, než u SHP rodila defektní hříbata. Mnozí z chovatelů pak takové hříbě prostě utratili a o celé záležitosti pomlčeli. Mezi oběma skupinami se rozpoutal vášnivý dialog, který posléze vedl k tomu, že celé vedení společnosti odstoupilo. Na členské schůzi 3.4.1993 pak byly odhlasovány změny pravidel, které se tohoto problému týkaly. Pokud se narodí první defektní hříbě, bude tato skutečnost zaevidována a zveřejněna ve Zpravodaji, Ročence, nebo jiném chovatelském periodiku, tak aby tato informace byla volně přístupná pro všechny chovatele. Oba rodiče ale nadále zůstávají v chovu. V případě narození druhého deformovaného hříběte následuje vyřazení rodičovského páru z plemenitby. Nutno podotknout, že PP se pak již nikdy nenarodil žádný potomek s vrozenou vadou !!!

 

NEJLEPŠÍ HOLANDSKÉ POTOMSTVO PP

24 dcer Parlington Pimpernella, které získaly 1.prémii:

1. Aukje van de Rakkertjes – kroon (kr.), preferent (pref.)

2. Cindy v.d. Rheehof (kr.)

3. Delightful v. Bromishet (kr., matka hřebcer Ulster v. St. de Noorderkempen)

4. Doriana v. Wegdam (kr./pref., matka 2 špičkových hřebců:

Goldwin van Wegdam a Lucky Win van Wegdam,  registrována také v britské PK )

5. Donna v.d. Olde Maten (kr.),

6. Denise v.d. Beatrixlaan (kr./pref. overall šampionka z Overijssel, 1992, šampionka minishp z Bergharen 1994),

7. Debbie Morning v.d. Vogelvreugd (kr.),

8. Edelweiss II v.d. Belschuur (kr.),

9. Endless Dream of Duke Stable (kr.),

10. Elsje v.d. Olde Maten (kr.),

11. Eline v.d. Olde Maten (kr./pref., matka hřebce Jasper v.d. Olde Maten),

12. Elstar of Duke Stable (kr./pref.),

13. Esther v.d. Poorterweg (kr./pref., matka hřebců Win Win v. St.Ankeveen a Nevada v. St. Ankeveen),

14. Fergie of Duke Stable (minišampionka z Heteren 1994),

15. Floortje v.d. Belschuur,

16. Fantasia v. Uilenbroek (kr./pref., matka hřebce Lluvia de Lava v. Uilenbroek),

17. Femke v.d. Laageindsedijk,

18. Freesia v.d. Beatrixlaan (kr.),

19. Flower v. St. Slangenburg (kr./pref.),

20. Fiducia v. Bromishet (kr./pref., matka 2 plemeníků: Manfred v. Valkenblik a Nort v. Valkenblik),

21. Flame v. St. Bloemendaal (kr.),

22. Gold Star v. St. Slangenburg (kr./pref.),

23. Ganita v.d. Ponylust (kr.),

24. Garnarilla v. Twellaarshoeve (kr.).

 

Potomci Parlington Pimpernella, kteří získali 2.prémii:

1. Armany v.d. Huizersdijk,

2. Bianca v.d. Belgenhoek,

3. Coquette v. Spuitjesdom,

4. Daystar of Duke Stable (bohužel nezískala 4 x 2. prémii, ale presto obdržela predikát preferentní) matka hřebce Important Boy of Duke Stable)

5. Daisy v. Bromishet (také pref.),

6. Debbie Morning v.d. Vogelvreugd,

7. Etude v.d. Olde Maten,

8. Esmeralda v.d. Scheepswerfhoeve,

9. Elise v. Green Grass,

10. Elma uit het Eemland,

11. Eyeball v. Bromishet,

12. Eveline v.d. Oase,

13. Emerald v. Slangenbeek,

14.Eline v.d. Wijsterhoeve (také pref.),

15.Fire Star van ’t Wiel,

16. Felionora v.d. Ponylust,

17. Flygirl v. Wegdam,

18. Fleurtje v.d. Dennenhoeve,

19. Fabiola v.d. Twellaarshoeve,

20. Fairytale Fay v.d. Beemster,

21. Farell v.d. Gemarisahof,

22. Flair v. Bromishet,

23. Grace v. St. den Bogerd,

24. Gendtsia v.d. Ponylust,

25. Ginny v.d. Aanvangsweg,

26. Golientje van ’t Hof,

27. Garell v.d. Gemarisahof (také pref. a matka hřebce Nobel v.d. Gemarisahof),

28. Grande Duchesse v. Dennenhof (matka hřebce My Song v. Dennenhof).

SYNOVÉ V CHOVU

Za 7 let, během kterých PP působil v holandském chovu vyprodukoval velkou řádku úspěšného potomstva. V chovu jeho geny dále rozšiřovalo 27 synů, kteří obdrželi nejprve dočasnou licenci a 11 z nich pak dostalo licenci doživotní. Mezi těch 11 patří:

 1. Bright v. Uilenbroek  S 1000: nar. 19-5-1987, ryzák, 82 cm., 1e pr., doživotně licentován v r. 1996, chovatel: J.L.A.M.Remmen, Helvoirt (registrován také v britské PK)

2. Branco v. Wegdam  S 985: nar.. 13-6-1987, ryzák, 85 cm., 2e pr., IBOP-B, doživotně licentován, chovatel: R.H.J. Kleinsman, Hengvelde. ( registrován také v britské PK )

3. Donald v.d. Belschuur  S 1064: nar. 18-4-1989, hnědák, 84 cm., 1e pr., Národní holandský šampion z r. 1993, doživotně licentován v r. 1997, chovatel: C.J. Hilhorst, Achterveld. ( registrován take v britské PK )

4. Dreadnought-Dynamic v.d. Beemster  S 1060: nar. 19-5-1989, ryzák, 82 cm., 1e pr., šampion minishp z let 1996-7, doživotně licentován v r. 1997, pref., chovatel: C. Vink-Schoenmaker, Valburg.

5. Dempsey v.d. Dennenhoeve  S 1061: nar. 27-6-1989, kaštanový ryzák, 83 cm., 8 x 1e pr.!!, IBOP-A, Keur, doživotně licentován v r.1997, chovatel: J.P. Vlaar,Bosch en Duin. ( registrován take v britské PK )

6. Expensive v. Bromishet  S 1104: nar. 23-4-1990, ryzák, 84 cm., 1e pr., nejlepší 4 letý minishp roku 1994, doživotně licentován v r. 1998, pref., chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt. ( registrován také v britské PK )

7. Ewald v. St. Westerwolde S 1110: nar.. 12-5-1990, ryzák, 84 cm., 2e pr., doživotně licentován v r. 1998, chovatel: H. Sander, Vlagtwedde.

8. Edward v.d. Rheehof S 1106: nar. 29-5-1990, ryzák, 83 cm., 1e pr., doživotně licentován 1999, od roku 2004 již nepůsobí v plemenitbě, chovatel: Luc. Alkema, Rhee.

9. Fellow v.d. Klaverhoek  S 800500: nar. 5-5-1991, ryzák, 92 cm., 1e pr., doživotně licentován v r. 1999, chovatel: H. Blok-Dorst, Mijnsheerenland.

10. Gloriant v.d. Belschuur  S 801623: nar. 12-4-1992, ryzák, 84 cm., 1e pr., doživotně licentován v r. 2001, chovatel: C.J. Hilhorst, Achterveld.

11. Goldenboy v. Wegdam  S 803068: nar. 26-4-1992, ryzák, 90 cm., 2e pr., IBOP-B, doživotně licentován v r. 2001, chovatel: R.H.J. Kleinsman, Hengvelde.

 

HŘEBCI, KTEŘÍ ZÍSKALI DOČASNOU LICENCI, ALE NEDOSTALI LICENCI DOŽIVOTNÍ:

1. Cendor v.d. Koppelsteeg  S 1017: nar.. 12-5-1988, ryzák, 82 cm., chovatel: Gebr. v. Heumen, Berghem.

2. Charlie v.d. Dennenhoeve S 87612: nar. 26-5-1988, vraník, 83 cm., zamítnut v r. 2003, chovatel: J. P. Vlaar, Bosch en Duin.

3. Dennis de Graaf S 88617: nar.. 1989, ryzák, 83 cm., 3e pr., zamítnut v r. 2004, chovatel: J. Helmond, Culemborg.

4. Discount v. Bromishet  S 1057: nar. 17-5-1989, ryzák, 84 cm., 2e pr., Připouštěl pouze do roku 1996, chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt. ( registrován také v britské PK )

5. Dwight v. Bromishet  S 1065: nar. 19-7-1989, ryzák, 78 cm., 2e pr.,zamítnut v roce 2001, chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt.

6. Eddy Murphy G.  S 1105: nar. 5-5-1990, ryzák, 84 cm., 2e pr., zamítnut v roce 1994, chovatel: C.C.M. Gerner-v. Dartel, Marienheem.

7. Faith v. Valkenblik  S 801146: nar. 1991, ryzák, 82 cm., 2e pr., zamítnutv r. 2002, exportován do Švýcarska, chovatel: A. de Valk, Balgoy.

8. Fermy v.d. Vogelvreugd  S 800785: nar. 1991, uhynul 1996, ryzák, 82 cm., šampion minishp z r. 1995, chovatel: A.J. v. Veghel, Oss.

9. Fame v.d. Olde Maten  S 800459: nar. 1991, ryzák, 87 cm., zamítnut v r.1996, chovatel: K. v. Pijkeren, IJsselmuiden.

10. Fellow v. Bromishet S 800296: nar. 6-4-1991, ryzák, 85 cm., 2e pr., od roku 2008 nepřipouští, chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt.

11. Fellow of Chestnut Stable S 800349: nar. 1-5-1991, ryzák, 89 cm., zamítnut v roce 1996, vykastrován, chovatel: W.C.M. Bouwman, Doornenburg.

12. Florio v.d. Beatrixlaan  S 800761: nar. 22-5-1991, ryzák, 85 cm., 1e pr., chovatel: H. Bloemers, Haps. ( registrován také v britské PK )

13. Fazal v.d. Rheehof  S 800783: nar. 22-5-1991, ryzák, 83 cm., 1e pr., pref., šampion minishp z let 1998/2000, chovatel: Luc. Alkema, Rhee.( registrován také v britské PK )

14. Fellow Boyke v. Geldersoord  S 801483: nar. 1991, ryzák, 85 cm., 2e pr., zamítnut v roce 2005, chovatel: M.W. Borgers, Huissen.

15. Ge v.d. Schootsedijk  S 802417: nar. 1992, ryzák, 80 cm., zamítnut v r.1996,chovatel: M. v.d. Ven, St. Oedenrode.

Mohlo by se zdát, že je to konec jeho kariéry, ale není tomu tak. PP byl prodán do Švédska a sice panu Torstenu Jeppsonovi do hřebčína St. Almnäs Gard.

 

ŠVÉDSKO

 Hřebčín Almnäs

Zde působil zde od roku 1993 do roku 2004. Jen v hřebčíně Almnäs se po něm narodilo 33 hříbat, 15 klisen a 18 hřebečků, celkově ale ve Švédsku zanechal více než 100 potomků. Úspěšní nebyli pouze jeho přímí potomci, ale také jeho vnuci a vnučky např. hřebec I Learned from the Best (2001, o: elitní plemeník Touch of Gold, m: Wolly Winning Face po PP), který stejně jako dědeček vybojoval několikrát titul minišampiona.

Čtyři synové PP pocházející z chovu pana Jeppssona byli licentováni pro švédskou PK:

1. Almnäs Konck Out (má složeny výkonnostní zkoušky v zápřeži, a získal zlatou medaili)

2. Almnäs King (několik zlatých a stříbrných medailí, 2 tituly šampiona minihřebců z let 2005 a 2010, úspěšně složené VZ v zápřeži)

3. Almnäs Hi-Fi (několik šampionských titulů a zlatých medailí, pravý bratr Almnäs Knock Out). A.Knock Out i A. King zůstali jako plemeníci v rodném hřebčíně, A.Hi-Fi byl prodán, protože 2 plemeníky se stejnou krví pan Jeppsson nepotřeboval.

4. Almnäs Good Luck, nar. 1995, ryzák, KVH 85 cm, 1e pr. získal v roce 2005, o rok později byl prodán do Německa

V roce 1994 Parlington Pimpernella jeho švédský majitel přivezl zpět do Holandska, aby ho předvedl v Ermelu na I. International Show. PP se tehdy stal celkovým seniorským šampionem v kategorii do 86 cm KVH. Zcela si podmanil obecenstvo i posuzovatele a stal se nekorunovaným králem výstavy. Tehdy se s ním po mnoha letech opět setkala jeho chovatelka paní Barbara Johnston. Radovala se nejen z PP prvenství ale i z 3. místa dalšího svého hřebce Parlington Percyho.

Na výstavě, konané u příležitosti 25.výročí založení švédské PK, byl Parlington Pimpernell vyhodnocen jako nejlepší ze všech předvedených plemenných hřebců a za typ dostal nejvyšší možnou známkou - 10.

Parlington Pimpernell zemřel 5.11.2004 ve Švédku u pana T. Jeppssona.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Odkaz PP najdeme i v českém chovu:

1. hřebčín Ivysen

a) Morgenster van de Gathe - pravnučka P.P., holandská větev hřebce Branca van Wegdan

b) Amazing Star van Portma Zathe - PP má v 5. generaci, patří k holandské větvi hřebce Dreadnough-Dynamic van de Beemster.

c) Ylsebill vom Ellernbrook - prapravnučka PP, holandská větev hřebce Expensive van Bromishet

2. hřebčín Aslan

a) plem. hřebec 1179 Pico - vnuk Parlington Pimernella, německá větev hřebce Picolo.

b) klisna Tirza van het Warrebos - oboustranně prochována na P.P., spojují se v ní 2 větve této slavné linie a sice větev Floria van de Beatrixlaan a větev hřebce Dreadnough-Dynamic van de Beemster.

c) Yentl Rainbow - vnučka PP, holandská větev hřebce Dempsy van de Dennenhoeve

3. Roman Synek, Beroun -Hostim

a) Mystery Permoník - prapravnučka P.P., holandská větev Branca van Wegdam.

4. hřebčín Magic Star

a) plem. hřebec 1787 Anaru van Portma Zathe - P.P. má v 5.generaci, patří k holandské větvi hřebce Dreadnough-Dynamic van de Beemster.

b) Viola Black van Portma Zathe - prapravnučka PP, patří k holandské větvi hřebce Dreadnough-Dynamic van de Beemster.

5. hřebčín Javrkos

a) plem. hřebec 1813 Locksley Permoník - dvojnásobný prapravnuk PP, holandská větev hřebce Dempsy van de Dennenhoeve a rodina hol. klisny Doriany van Wegdam.

6. manželé Říhovi, Merklín u Přeštic

a) 24/199 Bettina - z otcovy strany prochována na PP ve 4. a 5. generaci, holandské větve hřebců Branco van Wegdam a Faith van Valkenblik.

b) plem. hřebec 1932 Casper van Stal Poldervreugd, spojují se v něm linie 2 holandských hřebců ( synů PP ) a sice Donalda van de Belschuur a Dempsyho van de Dennenhoeve.

7.Ludmila Ondřejová, Zubří

a) Cindy van de Riethoeve - prapravnučka PP, holandská větev hřebce Expensive van Bromishet

8. Jaroslava Štěpánová, Běrunice

a) plem. hřebec 1389 Gargamel Permoník - pravnuk PP, holandská větev hřebce Faith van Valkenblik.

9. Libuše Kaprasová, Miletín

a) Zinta van de Langerhorstweg - vnučka PP, holandská větev hřebce Dempsy van de Dennenhoeve

b) Winny van Vennenhoeve - pravnučka PP, holandská větev hřebce Dreadnough-Dynamic van de Beemste

c) Teskyle van de Hoeveweg - oboustranně prochována na PP ve 3. a 4 generaci, propojení větve hřebce Expensive van Bromishet a rodinou klisny Doriana van Wegdam

d) Zonita van stal Verheesen - pravnučka PP, holandská větev hřebce Fellow van de Klaverhoek

10. hřebčín Gabriela

a) Nancy van Stal de Hestert - pravnučka PP, příslušnice rodiny Doriany van Wegdam

b) Zoschka van Twellaarshoeve - PP má ve 4. generaci, holandská větev hřebce Florio van Beatrixlaan

11. hřebčín Markes

a) Zenny v.d. Hegelsom - je oboustranně prochována na PP ve 3. a 4. generaci, spojují se v ní 2 holandské větve hřebců Branco van Wegdam a Fazal van de Rheehof

12. Dita Kunová, Žilina

a) Tiramisu vom Ellernbrook - z otcovy strany prochována na PP ve 3. generaci, spojuje se v ní holandská větev hřebce Donald van de Belschuur s rodinou klisny Esme van Bromishet.

13. Lucky Horse Ranch s.r.o., Ostrava - Přívoz (PK minihorse)

a) 1481 plem. hřebec miniappaloossa Kiny Falabella van Poeldijk je na PP prochován oboustranně ve 4. generaci, spojují se v něm 2 holandské větve hřebců Bright van Uilenbroek a Expensive van Bromishet.

14. Lucie Krahulcová Hřebejková, Sepekov ( PK minihorse)

a) Avril van Stall de Etsberg - pravnučka PP, holandská větev hřebce Dempsy van de Dennenhoeve

15. Karel Zbuzek, Beroun

a) Birgit van de Giesbert - prapravnučka PP, holandská větev hřebce Donald van de Belschuur

16. Dvůr Míče s.r.o., Křivoklát

a) Silvana van de Woudhoeve - pravnučka PP, holandská větev hřebce Expensive van Bromishet.

17. Radek Kubín, Teplice

a) Odette v. h. Minibos - vnučka PP, holandská větev hřebce Faith van Valkenblik ( klisna zplodila potomstvo jak se hřebci SHP v minitypu, tak s minihorsy, matka 2 plemenných hřebců: 1271 Gregor Permoník a 1389 Gargamel Permoník)

18. Štěpánka Kratochvílová, Kaliště

a) Diana van de Schoonenburg ( mladá klisna SHP v mini typu, letos připuštěná minihorsem) - pravnučka PP, holandská větev hřebce Fazal van de Rheehof

19. Karel Niebauer st., Bor u Tachova

a) Viola oet Twente - pravnučka PP, spojují se v ní 2 holandské větve hřebců Fazal van de Rheehof a Branco van Wegdam

20. Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou

a) Rietje van het Hongerveld - pravnučka PP, holandská větev hřebce Gloriant van de Belschuur propojená s další holandskou větví hřebce Fellow van de Klaverhoek

21. Jana Zýmová, Líšťany

a) Tosca van Panorama - oboustranně ve 3. a 4. generaci prochována na PP, v obou případech se jedná o holandskou větev hřebce Florio van de Beatrixlaan

22. Josef Kočovský, hřebčín Viklan, Kadov

a) plem. hřebec 1890 Valentino van Stal de Toekomst - pravnuk PP, holandská větev hřebce Florio van de Beatrixlaan

23. Michaela Hanousková, Konice

a) World Star van de Smelenhof - pravnučka PP, příslušnice rodiny holandské klisny Doriany van Wegdam

24. Eva Hyblerová, Stonava

a) Nicol van Peelzicht - vnučka PP, holandská větev hřebce Florio van de Beatrixlaan

25. Martina Čížková, Stod ( PK minihorse )

a) Yvette van de Hulhof - pravnučka PP, patří k rodině klisny Beauty van het Hertensgood

26. Katešina Stupková, Příbram

a) Marcha van de Hegelsom - pravnučka PP, holandská větev hřebce Branco van Wegdam

27. Dagmar Zelenková - Luštěnice

a) Belinda van de Strenkhaar - pravnučka PP, holandská větev hřebce Bright van Uilenbroek

 

 

Iveta Lewingerová + Rafífa Hamoudová (2013):

Speciální poděkování patří všem, se kterými jsme během přípravy tohoto materiálu korespondovaly a telefonovaly, kteří nám ochotně objasnili některé skutečnosti.