Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr a koupě vlastního poníka

6. 10. 2007

Nejprve si ujasněte, k jakému účelu chcete shetlandského poníka chovat a jaké máte pro jeho chov podmínky a dle toho vybírejte.

VELIKOST

Shetlandský pony se dělí na 2 velikostní typy:

 1. minishetland do KVH 87 cm – takový pony je určený hlavně k chovu jako hobby koník, bez pracovního využití a to tím spíše, čím je menší – jsou chováni i shetlandi s KVH pod 80 cm.
 2. standartní shetland s KVH 88 až 105 cm  - je možné tento typ ještě zhruba rozdělit na menší standardní typ kolem 90 cm KVH - využitelnost těchto pony je již větší, než minitypu, zejména v zápřahu, nebo pro ježdění dětí předškolního věku a větší standardní typ kolem 100 cm KVH – takový shetland je schopen zastat hodně práce ve voze i pod sedlem, dokonce dokáže (krátkodobě) unést dospělého lehčího jezdce, což umožňuje pomoci dětem poníka přijezdit. Uplatní se v pony sportu i ve vozatajském sportu v kategorii malých pony.

Takže čím více práce od shetlanda očekáváte, tím volte koně s vyšší KVH. Pro chovné pony to platí trochu jinak – do chovu je využití koní s KVH na hranici standardu, tj. přes 100 cm KVH rizikové – potomci těchto koní mohou přerůstat přes limit standartu!

Orientačně se uvádí, že pony může nosit 1/5 své vlastní hmotnosti. Mohutný shetland váží až 200 kg, takže unese až 40kg, minishetland váží cca 100 kg a unese dítě do 20 kg.

Menší shetland spotřebuje méně krmení a vejde se do menší stáje, potřebuje méně pohybu, menší výběh a hodí se tedy do prostorově nejskromnějších podmínek (chov ve městě v rodinném domku), ale i ten největší shetlandský pony je stále jen malým poníkem a jeho nároky nejsou podstatně vyšší než nároky minishetlanda.

STÁŘÍ

Dalším kritériem při výběru shetlandského poníka je jeho stáří. Shetland se v pohodě dožije v plné síle i plodnosti 25 let, jsou však známi i mnohem starší poníci. Bohužel až v posledních letech jsou pro všechny koně včetně shetlandů ( i bez původu) povinné průkazy koní, do té doby byli pony prodáváni zcela bez dokladů a jejich věk byl při prodeji upravován. U hříbat ročních a dvouletých nahoru – byli vydáváni za dospělé koně, u dospělých dolů – byli vydáváni za mladší, aby byli prodejnější (až o 10 let!).

Vzhledem k tomu, že pokud je shetland pořízen pouze pro ježdění dítěte, a je tedy po několika letech nahrazován větším poníkem, není neobvyklé, že za svůj život vystřídá až 10 majitelů a nedá se bez dokladů dohledat kde a kdy se narodil a na věk se usuzuje pouze nepřímo dle zubů, šedivění, zdravotního stavu.

Nekupujte tedy pro budoucí ježdění svých dětí a vnoučat hříbata, protože se často stane, že dříve, než pony dospěje, je již pro dítě malý. Dětem raději pořiďte zkušeného staršího poníka, nebo alespoň zaučeného u chovatele, který má dostatek zkušeností s výcvikem. Pokud přesto volíte koupit pro děti hříbě shetlanda, připravte je na jiné využití, než pouhé ježdění. Pony zaučený po odchovu do zápřahu může s dětmi strávit nejen celé jejich dětství a dospívání. Vždy si připravte i alternativu, co bude s poníkem, když děti omrzí úplně, nebo jen dočasně převládnou jiné zájmy – stručně řečeno – poníka koupíte dětem, ale „venčení“ bude na vás!

Pro založení vlastního chovu shetlandů je nejlepší pořídit si sice dražšího, ale dospělého koně, v podstatě nešetřit, ale pořídit to nejlepší, co je za rozumnou cenu na prodej. Začínat chov s klisnou bez původu nestandardního vzhledu znamená ztrácet čas, protože taková klisna může posloužit jen k odchovu lepšího zvířete po licentovaném hřebci a bohužel dost často se větších exteriérových vad nezbavíme ani v druhé generaci! Takže raději kupte 20letou březí kobylku s kvalitním původem, než-li mladou tříletou kříženku bez dokladů. Také hřebce můžete využít i ve vyšším věku – vždyť po několika připouštěcích sezonách budete mít v chovu některou z jeho dcer a pak musíte pořídit do stáda jiného, nepříbuzného hřebce.

Rozšiřovat chov můžete i přikoupením hříbat od jiných chovatelů, nebo výměnou odchovaných koní – hlavně v situaci, kdy je na prodej hříbě splňující vaše požadavky (typ, barva, hlavně nepříbuznost). Předejdete riziku, že pokud si vyhlédnutého koně nekoupíte ve věku hříběte, koupí ho o něco později jiný chovatel a vy svůj chov nedoplníte.

ZBARVENÍ

Barva shetlanda může být jakákoliv koňská barva - můžete mít tedy bělouše, vraníka, hnědáka, ryzáka, žluťáka, plaváka a strakáče v libovolné kombinaci výše uvedené barvy a bílé, jediné nepřípustné zbarvení je u shetlandského pony skvrnitost - typ appaloosa . Vraníků je nejvíce – v zahraničí je tato barva nejvíce ceněna. Hnědáci jsou často tmaví nebo černí, o něco méně je běloušů a ryzáků, žluťáci a plaváci jsou vzácnější.

Je zcela na vás, jaké barvě dáte přednost, pro využití poníka nemá význam, s výjimkou pořizování koní do spřežení, kde je vhodnější si pořídit dva pony stejné barvy.

POHLAVÍ

Hřebec – vždy nejvýraznější představitel plemene, schopný velkých pracovních výkonů. Vhodný i pro vožení malých dětí, zejména, je-li to váš jediný kůň a necítí potřebu hlídat si nějaké klisny nebo o ně bojovat. V pohodě také bývá dvojice hřebců na sebe zvyklá, kteří mají vyjasněné pozice vůči sobě (nadřazenost a podřízenost) a opět nejsou poblíž klisny, které by je rozptylovaly. Klidný je také hřebec ve stádě klisen, je-li s nimi celý den a považuje je za své stádo, i když mohou být jiného plemene a pro jejich velikost je nemůže připouštět. Takový hřebec bude v pohodě, pokud jej do práce doprovází alespoň jedna z klisen (společné vyjížďky, zápřah s párem pony hřebec+klisna apod.). Může se zapřahat ale i sám, pokud bude vozataj obezřetný a hřebec si zvykne, že po práci se zase smí vrátit ke klisnám. Výhodou hřebce je, mimo zvířat špičkového původu nebo extrémně malých, nižší cena než u obdobné klisny, dále schopnost vydržet krátkodobé přetěžování, protože hřebec se nemusí šetřit kvůli březosti.

Valach – je vykastrovaný hřebec. Je to ideální pracovní pony, ale nedá se už použít v chovu. Rozhodnete-li se pro kastraci svého hřebce, prosím, konzultujte své rozhodnutí se zástupcem chovatelského svazu, aby nedošlo k vykastrování hřebce v chovu nenahraditelného. V tom případě by vám mohli chovatelé nabídnout výměnu vašeho hřebce za jiného, nebo i za klisnu.

Hřebci se obvykle kastrují, čímž se chovatel snaží zbavit ho jeho hřebčích pudů a obtížné ovladatelnosti. Mezi koňmi plemene shetland pony je však nejmenší zastoupení valachů u plemen běžně chovaných v ČR. Má to dvě příčiny:

1. malý hřebec sice taky hřebec, ale přece jen se dá, až na výjimky, vychovat a zvládnout (divočících 200 kg udržíte přece jenom snáze než 400 až 800 kg, což je hmotnost hřebců jiných plemen)

2. kastrace koně je stejně drahá u shetlanda jako u koně velkého plemene, chovatel k ní tedy zbytečně nepřistupuje, kdežto u velkých koní se dělá jaksi preventivně skoro u všech samců s výjimkou nejkvalitnějších

Klisna – v inzerátech zájemců o koupi shetlanda je nejžádanější, přestože dražší než hřebeček. Chcete-li shetlandy chovat ve smyslu odchovávat hříbata, bez klisny se neobejdete. Vlastního hřebce držet nemusíte, klisna se dá na připuštění odvést k jinému chovateli, majiteli vhodného hřebce. Většina klisen je velice vhodná pro děti a jejich ježdění, ve voze ale utáhne méně než hřebec.

Problémům se nevyhnete, budete-li kombinovat využití klisny chovné a pracovní, protože v druhé polovině březosti by se měla klisna v práci šetřit – pomůžeme si vhodným načasováním porodu na březen až květen (toto je navíc vcelku obvyklý termín hřebení), takže klisně vychází 2. polovina březosti na zimní měsíce, kdy počasí nás ani děti k aktivitám s kobylkou tolik nevábí. Větším problémem je po ohřebení hříbátko, které klisnu provází, musíte buď jezdit tam, kde není silniční provoz, nebo mít hříbě sebou na vodítku (popř. uvázané u matky), nebo jej nechávat doma a být obezřetní, aby kobylka za ním nenadále neutekla i s jezdcem nebo vozíkem (dokud si na režim, že se po práci k hříběti vrací, nezvykne).

TEMPERAMENT

Tato vlastnost záleží na našich zkušenostech, obvykle pro vožení dětí volíme shetlanda klidnějšího a do zápřahu může být temperamentnější.

POVAHA
Pro děti je vhodný pouze pony bez charakterových vad a zlozvyků (kousání, kopání, vzpínání, vyhazování, válení). Do zápřahu lze tolerovat horší povahu koně, pokud si koně zapřaháte sami a dokážete se jeho útoku vyhnout. Ale pokud není povahově zkažený kůň výjimečný jinou vlastností (výborný skokan nebo vynikající rodokmen), netrapte se s ním a takového koně si nepořizujte! Na západě to řeší jednoduše, říkají to tvrdě – „uříznout mu hlavu“! Výsledkem utrácení všech koní, u kterých se projevily charakterové vady není jen likvidace koní, které zkazil člověk, ale důsledně se z populace vyřazují jedinci, kteří by na potomstvo přenášeli nezvladatelný temperament, neschopnost se podřídit člověku, důvěřovat mu, strpět jeho ošetřování a pracovat pro něj. V populaci zůstávají a množí se pak jen jedinci, u kterých se předpoklady pro selhání povahy neprojevují.

PLODNOST

Pokud do chovu pořizujete starší zvířata, musíte se zajímat o to, zda už měla klisna nějaká hříbata, nebo alespoň je nyní březí. U hřebce již využívaného v chovu můžete již posoudit jeho potomstvo z různých klisen. Kromě posouzení vlastní kvality exteriéru hřebce tak můžete nahlédnout, jak své vlastnosti předává potomstvu.

DESATERO PRO KOUPI SHETLANDA

 1. určete si co nejpřesněji, co hodláte kupovat – určité rozmezí přijatelnosti vlastností
 2. neukvapujte se – pokud se vám nabízený poník nelíbí, raději odjeďte s nepořízenou, než s koněm, kterého budete za čas sami těžko prodávat. Pokud si nejste jisti, navštivte chovatele raději vícekrát.
 3. posuzování charakteru poníka se nejlépe podaří ve stáji – vstupte do jeho boxu, pohlaďte jej po hlavě, hřbetě, boku, zkuste mu zvednout nohu (aspoň zjistíte, v jakém stavu má kopyta), dejte mu povel ustoupit. Kupujete přece poníka, který by vás měl poslechnout, až ho budete mít doma.
 4. pracovní využití si nechte předvést, včetně postrojení, zapřažení – máte příležitost to odkoukat! Můžete posoudit, jak se pony chová, když vidí, že ho čeká práce, jaké stereotypy při práci má naučené, přesvědčíte se, že poník inzerovaný výcvik skutečně absolvoval.
 5. prohlídněte si doklady, které vám majitel k poníkovi předloží – měl by to být průkaz koně (povinný pro všechna plemena koní včetně oslů), dále osvědčení o původu, u hřebců během sezony připouštěcí rejstřík, u připuštěných klisen připouštěcí lístek, eventuálně i doklad o vyšetření na březost. Problém je u odstávčat – po vypálení výžehu chovatel příslušný připouštěcí lístek odevzdává a než obdrží vystavený průkaz koně, nemá k hříběti 2-3 měsíce žádný doklad.
 6. u starších koní si v průkazu koně zkontrolujte provedení krevních zkoušek a očkování proti chřipce, tetanu atd.
 7. u hříbat si dobře prohlédněte matku hříběte a popř. i otce, nebo jiné jejich vzájemné potomky pro orientaci, jaký shetland z vašeho hříběte vyroste.
 8. sepište kupní smlouvu, ve které bude pony identifikován i číslem výžehu, nechte si ve smlouvě potvrdit prodávajícím skutečnosti, které nelze potvrdit jinak – u hříbat původ, u březích klisen březost atd. Neodpovídá-li kůň údajům ve smlouvě, lze kupní smlouvu zrušit – vrátíte jej a prodávající musí vrátit peníze. Vyplňte hlášení pro ústřední evidenci koní ve Slatiňanech, aby zde byl pony na vás přehlášen (podepisuje dosavadní i nový majitel koně).
 9. využijte pomoci nějakého svého poradce, který vám pomůže koně posoudit, bude svědkem vašeho jednání s prodávajícím, zachová chladnou hlavu a dokáže vám nevhodnou koupi rozmluvit.
 10. připravte si pro poníka včas nějaké ustájení, nemáte-li stáj nebo výběh, ani krmení, je lepší koupi poníka odložit na vhodnější dobu. Nejezděte „kupovat“ shetlanda, když ho stejně nemůžete koupit! Poslední připomínka – pamatujte si, že jednou se to otočí, jednou budete v pozici toho, co prodává. Při koupi nezneužívejte tísně prodávajícího, jednejte čestně, solidně a korektně. Pokud si koně zamluvíte a pak plány změníte, oznamte to prodávajícímu co nejdříve, ať může kontaktovat včas jiného zájemce.

Každý, jen trochu slušný chovatel prodává koně s ohlávkou, i kdyby měla být těsná, odrbaná nebo improvizovaná (Evita k  nám dorazila s takovou inprovizovanou ohlávkou z krátkého vodítka), protože kupec si těžko předem koupí ohlávku správné velikosti, ale potřebuje mít možnost koně při přepravě uvázat, popř. je-li koník přepravován v bedně, musí mít možnost koníka po otevření přepravky přidržet, mít k čemu připnout vodítko a bezpečně poté koníka dovést do své stáje nebo svého výběhu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Starsi samotny poník

(Kamila, 9. 2. 2019 9:42)

Dobry den, chci se zeptat zda je mozne, abychom po 20 letech, kdy zil ponik (asi 27lety hrebec)sam bez pritomnosti ostatnich koni, k nemu prikoupit dalsiho kone. Uz jsme jednou loni zkouseli pridat ponika ale ten nas ho celou dobu honil, az jsme ho druhy den museli odvezt zpatky.

Re: Starsi samotny poník

(Milena, 9. 2. 2019 10:11)

Ano, přidání dalšího poníka možné je, ale musíte mít s nimi trochu víc trpělivosti. Jeden den je málo, aby si kůň, který určitý prostor považuje za svůj, zvykl, že má v něm jakéhosi "vetřelce". Doporučuji oběma koním prostor rozdělit tak, aby si na sebe zvykli přes nějakou vhodnou ohradu (může být tvořena i elektrickým ohradníkem), pokud to není možné, ale je možné uzavření jednoho koně, pouštějte je do výběhu na střídačku. Koně můžete seznamovat i tak, že oba vezmete na lonž nebo dlouhé vodítko a budete jejich seznamování korigovat.
V každém případě je nakonec nutné, aby si koně mezi sebou vyřídili stádovou hierarchii a tedy dojde k honění, kopání, zápasu. To se děje i u koní, kteří se již znají (například když já po sezoně dávám od stáda hřebce, vytvořím z nich hřebčí stádo a zejména v první chvíli se to bez projevů agrese jednoho k druhému neobejde, aby pak druhý den už byli kámoši - i když i poté občas zahrození či náznakový útok lze pozorovat, většinou si spíše hrají).
Je lepší, když dva hřebci, nebo valach s hřebcem, byli dáváni dohromady v prostředí, které ani jeden z nich nepovažuje za svůj, nebo aby ten prostor měli "obobkovaný" oba.
Pokud koně nejsou výrazně velikostně odlišní, kdy by skutečně hrozilo, že jeden druhému těžce ublíží, nebo nemáte asociála, který se s nikým nesnese, mělo by se to vyřešit buď do 24 hodin, co budou spolu v jedné ohradě nebo do měsíce, pokud je budete seznamovat postupně.

Re: Re: Starsi samotny poník

(Kamila, 9. 2. 2019 14:34)

Dekuji. No probihalo to na pude toho starsiho hrebce takze chapu ze to byl jeho prostor. On ale honil toho mladeho valaska tak dlouho az byl uplne zpoceny a mokry(tehdy dost mrzlo) a bali jsme se ze jestli budou behat takhle dlouho, tak jeden z nich dostane infarkt. Na noc jsme je tedy oddelili a ja tam byla za noc nekolikrat na kontrole. Ten nas dorazel tak dlouho aby se k mlademu dostal ze jsem ho rano nasla zamotaneho do pletiva. Nastesti mu nic nebylo. A je pravda ze elekrika v plote nebyla, nepouzivame ji. Nevim zda by ho zastavila. Byl uplne jak smyslu zbaveny jak se k nemu chtel dostat, zarudle oci, pprad ržal. Bojim se spis toho aby to fakt nebyl ten asocial kdyz byl tolik let sam. Dekuji

Odpověď

(Milena, 26. 1. 2018 13:03)

Stačí zatelefonovat (nebo napsat mail) na Českomoravskou společnost chovatelů (ta vám registrovala hospodářství na skot a další zvířata) a u nich si svou registraci rozšíříte o koně. Číslo hospdářství zůstává.
Koupený pony by měl mít průkaz koně, ten pošlete na ASCHK do Písku s hlášenkou o změně majitele (tu by vám měl vyplnit stávající majitel a také podepsat, vy si vyplníte druhou polovinu).

Zařízení hospodářství

(Tomášová, 26. 1. 2018 12:00)

Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat ...jak je to s přesunem ponyho na hospodářství?...Když máme zařízené hospodářství na kozy, ovce, krávy atd. ... Jak to funguje trochu se v tom nevyznám...

10 letý shetland

(Pusinová, 11. 11. 2017 0:34)

Hezký den, chtěla bych se zeptat na váš názor, zda je rozumné zakoupení 10 letého Mini shetland poníka ? Jedná se mi o věk, kterého se poníci dožívají. Bojím se, aby si dcera na něj nezvykla a za nedlouho jí uhynul. Nebo aby za krátký čas nezačal trpět na nějaké stařecké nemoci ? Také by mne prosím zajímalo, zda jej lze ještě vtomto věku něčemu naučit ? Byl ustájen s velkými koni ve stádu a nebyl osedlán. Na druhou stranu byl v kontaktu s lidmi, jelikož zná takové povely jako sedni či lehni a je k lidem kontaktní :) Mockrát děkuji za radu.

Re: 10 letý shetland

(Milena Nováková, 13. 11. 2017 13:44)

Buďte bez obav, 10-ti letý shetland je ještě mladý! :-)
Například mému hřebci Pico je 21 let, mé klisně Sametce je letos 20 let a oba stále používám v chovu. Goldan Cavalier, můj první chovný hřebec, přišel do Málkovic 18 letý, a měla jsem ho 7 let, než jsem ho vrátila do hřebčince, takže odcházel 25-ti letý. Ano, pak už bylo trochu znát, že je "starší pán", ale také to mohlo být tím, že děti už jezdili na welsh pony a on se svými kratšíma nohama se musel více snažit, aby jim stačil.
Myslím, že se klidný 10 letý pony nechá v pohodě obsednout. Jediný možný problém vidím v tom, že pony, co nic nedělal, není zvyklý pracovat. Určitě bych ho nenutila k denní práci na jízdárně, spíš bych volila procházky s dcerou v sedle, aby to koníka bavilo.
Jsem přesvědčená, že mnohem dřív, než koník zestárne, mu Vaše dcera odroste. Ale samozřejmě nemusí na něm jen jezdit, může zapřahat atd.
Držím palce, ať je vybraný pony ten pravý a dělá vám radost!

Čím krmit shetlanda?

(N, 19. 11. 2016 10:43)

Dobrý den, máme Shetlanda, v kvh má 93cm.
Je mu 5 let a je to valach.
Nikdy žádné zdravotní problémy neměl.
Zapřaháme ho do vozíku, někdy si na něj pod sedlo sedají malé děti, jinak žádnou velkou zátěž nemá, ani po něm žádnou velkou práci nechceme, ale malinko začínáme s jízdárenskou prací.
Na jaře chceme trochu začít s "tréninkem" a začít trochu skákat.
Sem tam jsem myslela, že bychom vyjeli na nějaký ten veřejný trénink, nebo na nějakou velmi nízkou parkurovou soutěž, cca 30 - 40cm (u nás jsou tyto nízké soutěžě pro poníky dostupné).
Proto prosím o radu, čím mám valacha krmit?
Bojím se mu dávat nějaké jádro, protože mi bylo řečeno, že Shetlandi po něm často mívají schvácení, což opravdu nechceme dopustit.
Děkuji za odpověď.

kobyla po pôrode

(Mili, 17. 1. 2016 17:38)

Dobrý deň, kúpili sme si poníčku zo žriebätkom. Prosím Vás za ako dlho po pôrode môžeme s ňou chodiť na vychádzky, prípadne na nej voziť deti aby sme jej neublížili? Veľmi pekne dakujem za odpoved.

odpověď

(Milena, 4. 9. 2014 13:00)

Pohlaví hříběte by se dalo zjistit sonem podobně jako u lidí. Ale já bych to fakt v této fázi neřešila. Na to mate dost času, až se hříbě narodí, pokud bude na světě hřebeček, tak ho prodáte nejpozději v roce, pokud klisnička, můžete si ji nechat pořád, nebo prodat kdykoliv dle okolností. Hlavně aby porod dobře dopadl, a oba to přežili, klisna I hříbě, to je důležitější, než pohlaví hříběte v děloze klisny.
Klisna může zůstat až do porodu ve výběhu s druhou klisnou, pokud se dobře snáší a není od kamarádky utiskovaná. Bude mít dostatek pohybu, než kdyby byla půl roku zavřená v boxu. Na noc bych minimálně poslední 3 měsíce před porodem volila boxy oddělené. Cca měsíc před termínem porodu pozorujte vemínko klisny, pokud se začne nalévat mlékem, je potřeba na klisnu vice dozírat - ideálně co 2 hodiny, aby jste u porodu v případě komplikací byli. Pokud jde vše dobře, stihne se klisna ohřebit mezi pravidelnými kontrolami, pokud se to zadrhne, musíte včas pomoci nebo včas zavolat veterináře, aby zachránil co bude v jeho silách.
Klisně podávejte v posledních 3 měsících březosti selen - lze ve formě lizu, granulí, minerálních doplňků, oleje.
Držím palce, ať vám to dobře dopadne!

Brezi minishetty

(Pavel, 3. 9. 2014 23:19)

Dobry vecer, koupil jsem brezi kobylku asi 78 cm velkou. Mela by byt ve 4 mesici. Da se jiz zjistit pohlavi hribete? Muze az do porodu zustat v boxu i na pastve s druhym ponikem pokud se dobre snasi? Na co jeste davat pozor? Moc dekuji za Vasi odpoved. Pavel - Znojmo

nosnost a tah

(Sari, 10. 9. 2013 14:01)

ako je to s tahom? ak ponik pracuje v zaprahu, je odporucanie, kolko moze tahat? mame shetlanda na hranici mini a ja mam 54kg.

Re: nosnost a tah

(Milena, 10. 9. 2013 14:38)

Při tahu záleží na několika okolnostech:
1. padnoucí postroj umožní táhnout vice než provizorní, např. do dětských saní pro svezení malého dítěte lze použít i provizorní postroj, na tah těžšího vozíku nebo proorávání brambor musí být poprsní postroj měkce vypodložený, nebo chomout s polštářem
2. na asfaltce se koni lépe tahá než na polní cestě, po rovině líp než do kopce
3. nafouknuté gumy vozu
4. v případě sulky vyvážení sulky během jízdy - u čtyřkoláčku tozo odpadá.
Jinak v sulce moje kobylka 91 cm utáhla kousek cesty i dva dospělé o odhadované celkové hmotnosti min. 150 kg, hřebec 81 cm v sulce uvezl 2 děti s celkovou hmotností 80 kg, hřebec 90 cm uvezl na čtyřkoláku 400kg.
Takže s trochou ohleduplnosti (v kopcích a těžkém terénu slézt nebo aspoň nehnat) je 54 kg na shetlanda cca 85-90cm KVH v pohodě. Hřebeček Anaru v. Portma Zanthe mých přátel jezdí v sulce pony závody a daří se mu! A vozatajem je dospělý muž.

i love

(shetlanský pony nej, 29. 5. 2013 20:25)

ja važim 39 kg takže mě unese ?

Ještě k nosnosti

(Dana Lášová, 31. 1. 2013 13:38)

Dobrý den, nemáte v článku chybu?
"Mohutný shetland váží až 200 kg, takže unese až 40kg", to by musel být nějaký chcípáček ne? Vždyť to mají být jedni z nejsilnějších koní...

Re: Ještě k nosnosti

(Milena, 31. 1. 2013 14:29)

1. uvedený příklad 40 kg jezdec na 200 kg poníkovi vychází z pravidel pony sportu, kdy je požadováno, aby jezdec měl max. 1/5 hmotnosti poníka. Na jiném místě (skoro kouzelné vzorečky) doporučuji vztahovat hmotnost jezdce k síle holeně poníka.
2. statný pony cca 100 cm KVH unese dospělého, pokud to tedy je např. dospělá žena o hmotnosti cca 55 kg, ale nikoli dospělý hromotluk o hmotnosti 90 kg. Ale shetland by měl být pořizován pro ježdění dětí a školáků, nikoli jako jezdecký kůň pro celou rodinu. K tomu slouží koně jiných plemen včetně mnohých plemen poníků. Z toho důvodu jsem obezřetná a raději zatížení koně propaguji s rezervou. Když napíši 40 kg, je možné, že slečna vážící 45 kg si řekne, že těch 5 kilo poníka už "nezabije", a bude mít pravdu, ale když napíšu "unese dospělého", obávám se nesoudnosti mnohých lidí. Na dětském dni jsem vozila děti na poníkovi s KVH 81 cm, který váží tak 120-130 kg. Do fronty se postavila i školačka, která měla nejméně 60 kilo a také se mínila svést...

dotaz

(ajka, 17. 8. 2010 19:51)

dobry den jen bych se chtela zeptat jestli jsou shetlandi zvykli na deti a jestli jsou klidni a maji dobrou povahu. a da se takovi konik sehnat za 5.000

Re: dotaz

(Milena, 18. 8. 2010 13:43)

Většina shetlandů je milých a klidných, přátelských a ohleduplných k dětem, jenže taková zlatíčka vám majitel těžko prodá za cenu vykrmeného čuníka, tedy za 5000 Kč. V této cenové relaci se dá sehnat buď kříženec bez původu, nebo zvíře s jinou vadou, tělesnou nebo charakterovou. Zvažte, zda je šetření na místě, protože buď si koníka pořídíte na hodně dlouho (10-30 let) a budete se celou dobu koukat na nehezkého koně nebo se zlobit s koníkem zlobivým, popř. pokud budete mít tohoto koně jen několik let, budete ho po čase prodávat a snáze prodáte mazlíka s původem, než směsku plemen se špatnou povahou...

Koupě poníčka

(Eva, 14. 2. 2009 23:46)

Zapoměla jsem uvést mejlíka eva.kacer@seznam.cz

Koupě poníčka

(Eva, 14. 2. 2009 23:38)

Dobrý den,nejprve Vám chci poděkovat,díky Vašim stránkám jsem se dozvěděla více o chovu poníků,nedávno jsme viděli poníka shetland mini a byla to láska na první pohled,zahradu máme docela dost velikou,mám 3 syny 4,11,15 roků.Koníka jsme nikdy nechovali,nejprve jsme chtěli hříbě,ale po přečtení Vašich rad raději 3-5 letého hřebečka/valacha/,ale nikde jsem nenašla inzerát,kdo by takového poníka mini nabízel,pokud by jste o nějakém klidném koníkovi věděla prosím o kontakt,nespěchám děkuji Eva